Handelsnaam i Demerara Groenhart
Botanische naam i Chlorocardium rodiei (= Ocotea rodiaei, Nectandra rodiaei)
Andere namen i demerara greenheart, greenheart, bibiru, sipiri, kevatuk, sipiroe, beeberoe, demerara groenhart, itauba branca, viruviru
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid schimmels:
- praktijkervaring en veldonderzoek i 1

Duurzaamheid insecten i Marieneboorders D
Demerara groenhart bevat giftige inhoudsstoffen, waardoor het paalwormbestendig is, behalve tegen enkele tropische paalwormsoorten in brak water

Volumieke massa (range) i 950-1200 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i 10780 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 11070 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 22600 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 180 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 95 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • Laming, P., 1982. Bevordering van de toepassing van een aantal minder gebruikte houtsoorten. Houtbeschrijvingen van de op de internationale vakbeurs HOUT ‘80 geëxposeerde houtsoorten, met daarin opgenomen de resultaten van de met deze soorten uitgevoerde industriële proeven. Houtinstituut TNO, Delft en Centrum tot Bevordering van de import uit ontwikkelingslanden CBI, Rotterdam. 32 pp.
  • CIRAD. 2003. TROPIX 5.0 – Technological characteristics of 215 tropical species. Paris, CIRAD Forestry Department.