Handelsnaam i Castanharana
Botanische naam i Lecythis prancei
Andere namen i Castanharana, castanha-jarana
Fysisch-Mechanische eigenschappen

Duurzaamheid insecten i Het hout is bestand tegen aantasting door de paalworm (Teredo spp.)

Volumieke massa (range) i 820-920 kg/m³

Krimp naar 12% (radiaal) i   %
Krimp naar 12% (tangentiaal) i   %

Hardheid (Janka) - kops i 9000 N
Hardheid (Janka) – langsvlak i 9000 N

Sterkteklasse i  
Kwaliteitsklasse  

E_modulus (test) i 18930 N/mm²
E-modulus evenwijdig (rep) i   N/mm²
E-modulus loodrecht (rep) i   N/mm²

Buigsterkte (test) i 208 N/mm²
Buigsterkte (rep) i   N/mm²

Druksterkte evenwijdig (test) i 86 N/mm²
Druksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Druksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Treksterkte evenwijdig (rep) i   N/mm²
Treksterkte loodrecht (rep) i   N/mm²

Literatuurverwijzing
  • A. van den Berg. s.a. Factsheet Castanharana. Nieuwerbrug a/d Rijn, A. van den Berg